मारुती सुजुकी «

Tag: मारुती सुजुकी

मारुती सुजुकीको उत्पादन २ करोड नाघ्यो

भारतीय सवारी उत्पादन कम्पनी मारुती सुजुकीको सवारी उतपादन २ करोड नाघेको छ । मारुती सुजुकीको

१४ सय ६८ ट्याक्सीमा ११ सय ४४ मारुती सुजुकीकै

भूकम्प प्रभावितलाई दिइएको ट्याक्सीमा सबैभन्दा धेरै मारुती सुजुकीको अल्टो दर्ता भएको छ । १४ सय