मायाखोला «

Tag: मायाखोला

मायाखोला हाइड्रो निर्माण सुरु

संखुवासभामा १४.९ मेगावाट क्षमताको माया खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य सुरु भएको छ । प्रदेश १

मायाखोला हाइड्रो निर्माण सुरु

सङ्खुवासभामा १४.९ मेगावाट क्षमताको माया खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । प्रदेश–१ का