मानव जीवनको रक्षा «

Tag: मानव जीवनको रक्षा

नगर प्रमुख सरावगीको प्रमुख प्राथमिकता, मानव जीवनको रक्षा

वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगीले मानवताको सेवालाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । मानवीय