भेटेरीनरी «

Tag: भेटेरीनरी

कृषि र भेटेरीनरीको स्वीकृत कार्यक्रम गाउँ केन्द्रित गर्न निर्देशन

कृषि र भेटेरिनरीका चालु आवका कार्यक्रमहरू बजार केन्द्रित भन्दा गाउँ केन्द्रित कृषकलाई गराउन सरोकारवालाहरूले निर्देशन

कृषि र भेटेरीनरी सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक

कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङ र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङले चालु आर्थिक वर्षमा