बेनीबजार «

Tag: बेनीबजार

समयमै तटबन्ध नहुँदा कटानको जोखिममा बेनीबजार

म्याग्दी-कालिगण्डकी नदीको कटानबाट बेनी बजार जोगाउने तटबन्ध निर्माण नहुँदा कटानको जोखिममा बेनी बजार यथावत छ

समयमै तटबन्ध नहुँदा कटानको जोखिममा बेनीबजार

म्याग्दी– कालिगण्डकी नदीको कटानबाट बेनी बजार जोगाउने तटबन्ध निर्माण नहुँदा कटानको जोखिममा बेनी बजार यथावत