बागमती स्वच्छता «

Tag: बागमती स्वच्छता

बागमती स्वच्छता कायम गर्ने उम्मेदवारको साझा एजेन्डा

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका उम्मेदारहरूले बागमती नदीको प्रदूषण हटाएर स्वच्छता कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्