Logo

Tag: बहुवर्षीय ठेक्का

सहमति प्राप्त आयोजनाको ठेक्का ९ महिनाभित्र लगाउनुपर्ने

काठमाडौं– सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको आर्थिक वर्षको ९ महिनाभित्र ठेक्का लगाउनुपर्ने

बहुवर्षीय ठेक्कामा ७१ योजना

– ६६ योजनाको लागत अनुमान आठ अर्ब, विनियोजन एक अर्ब– ६ अर्ब ९० करोड ३३

बहुवर्षीय ठेक्कामा ७१ योजना

– ६६ योजनाको लागत अनुमान आठ अर्ब, विनियोजन एक अर्ब– ६ अर्ब ९० करोड ३३