‘बङ्कर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम «

Tag: ‘बङ्कर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम

सेनाको ‘बङ्कर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम प्रभावकारी

मुलुकको राष्ट्रिय सेनालाई न्यूनतम मानवीय सेवा उपलब्ध गराउन र बसोवासलाई व्यवस्थित तुल्याउन अघि सारिएको बङ्करबाट