प्रारम्भिक सर्वेक्षण «

Tag: प्रारम्भिक सर्वेक्षण

स्थानीय तहमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण हुने

सरकारले स्थानीय तहमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले