प्राङ्गारिक कृषि विधेयक «

Tag: प्राङ्गारिक कृषि विधेयक

प्राङ्गारिक कृषि विधेयक पारित

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि