प्राकृतिक स्रोतको दोहन «

Tag: प्राकृतिक स्रोतको दोहन

विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोतको दोहन

सरोकारवालाले विकासका नाममा प्रकृतिको दोहन गर्न नहुने बताएका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बिहीबार