प्रशोधित «

Tag: प्रशोधित

मापदण्डविपरीत प्रशोधित पिउने पानी

प्रदेश नं.७ मा अधिकांश प्रशोधित पिउने पानी उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका छन् । ०७४ को

प्रशोधित पानीसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिँदै

प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरिय पानी पुराउने उद्देश्यका साथ सरकारले प्रशोधित पिउने पानी उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड