प्रशासकीय भवन «

Tag: प्रशासकीय भवन

प्रशासकीय भवन बनाउन स्थानीय तहलाई जग्गा समस्या

नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७६-७७ बाट कार्यान्वयन हुने गरी स्थानीय तहमा प्रशासकीय भवन पूर्वाधार

प्रशासकीय भवन नहुँदा समस्या

संघीयता कार्यान्वयन भई स्थानीय तह गठन भएको तीन वर्ष भइसकेको छ । लमजुङका अधिकांश स्थानीय

लागत सहभागितामा स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन

लागत सहभागिताको आधारमा महानगरपालिकाबाहेक गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय भवन बनाइने भएको छ । संघीय