Logo

Tag: प्रभास क्षेत्र

प्रभास क्षेत्र संरक्षणमा नगरपालिकाको चासो

सीमसार क्षेत्रको रूपमा रहेको ऐतिहासिक प्रभास क्षेत्र, लामिडाँडा, चुच्चेबारीलगायतका क्षेत्रममा बढेको भू–अतिक्रमण रोक्न तानसेन नगरकार्यपालिकाले