प्रदेश सरकारमातहत «

Tag: प्रदेश सरकारमातहत

प्रदेश सरकारमातहतमा नराख्न देशभरका सीडीओको माग

देश भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी कानुन बनाउन