Logo

Tag: पेस्की

स्थानीय तहमा पेस्की तथा बेरुजु बढ्दो

बर्दियाका स्थानीय तहमा पेस्की तथा बेरुजु बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाले

‘पेस्की’ बेरुजु अधिक

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहतका कार्यालयमा पेस्की बेरुजुको हिस्सा अधिक पाइएको छ । यस