पूँजीगत «

Tag: पूँजीगत

पूँजीगत लाभकर गणना सहज बनाउन माग

पूँजीगत लाभकर गणनाको लागि निर्धारण गरिने भारित औषत लागतलाई स्वचालित रुपमा गणना हुने व्यवस्था मिलाउन

तीन महीनामा १२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च

जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयले गत तीन महिनामा पूँजीगत खर्च १२ दशमलब ४४ प्रतिशत मात्र गरेका

पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत

चालु आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी हुँदा पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशतमात्र भएको छ ।