पुतलीसडक «

Tag: पुतलीसडक

पुतलीसडकमा डक एण्ड डोरिस रेष्टुरेन्ट

पुतलीसडकमा गोर्खा इको प्यानलको प्रयोग गरेर बनाइएको साहुकाजी छें (भवन) मा डक एण्ड डोरिस नामक

स्मार्ट टेलिकमको स्मार्ट सेन्टर पुतलीसडकमा

ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवाप्रदानगर्ने उद्देश्य सहितहालै फोर जी सेवा सुरु गरेको स्मार्ट टेलिकमले आफ्नाग्राहकहरुलाई सेवाउपलब्ध गराउन