पाकिस्तानी आकाश आंशिक बन्द «

Tag: पाकिस्तानी आकाश आंशिक बन्द

भारतीय विमानका लागि पाकिस्तानी आकाश आंशिक बन्द

पाकिस्तानले आफ्नो भारतीय विमानका लागि आफ्नो आकाश आंशिक रुपमा बन्द गरेको छ । भारत र