पहिलो पूर्ण संघीय बजेट «

Tag: पहिलो पूर्ण संघीय बजेट

पहिलो पूर्ण संघीय बजेट : नागरिक आशावादी

इतिहासमा पहिलो पटक आज पूर्ण रूपको संघीय बजेट आउँदैछ । वि.सं. २०७२ असोजमा संविधान आएपछि

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत

आगामी ५ वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउन ८ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित संघीय गणतन्त्र