परियोजनामा «

Tag: परियोजनामा

५० परियोजनामा अनुसन्धान हुँदै

आर्थिक मामिला, विकास तथा पूर्वाधार : १३संघीय मामिला, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह : ७राजनीतिक

कीर्तिपुर : एकीकृत पर्यटन परियोजनामा

कीर्तिपुर नगरपालिकाले स्थानीय पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न चाँडै ‘कीर्तिपुर एकीकृत पर्यटन विकास परियोजना’ सञ्चालनमा ल्याउने