पदमार्गको «

Tag: पदमार्गको

पर्यटन पदमार्गको पहिचान तथा नक्साङ्कन शुरु

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न नगरपालिकाभित्रका मुख्य पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र तथा पदमार्गहरुको पहिचान तथा