Logo

Tag: नेपाल लगानी बोर्ड

पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानीको अवसर

सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा केबलकारजस्ता पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदा नै नेपालमा दिगो पर्यटन विकास