नेपाल प्रहरी अनुसन्धान केन्द्र «

Tag: नेपाल प्रहरी अनुसन्धान केन्द्र

महिला हिंसा उन्मूलन नारामा सीमित

नेपालमा महिला हिंसाको प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा विगतमा बलात्कारका घटनाहरू थुप्रै भएको देखिएको छ । यो