नेपाल पावर इन्भेष्टमेन्ट «

Tag: नेपाल पावर इन्भेष्टमेन्ट

१० वर्षमा ४० हजार मेगावाटको लक्ष्य

‘१० वर्षमा ४० हजार मेगावाट’ विद्युत् उत्पादनको मुख्य लक्ष्य राखेर आगामी माघमा नेपाल पावर इन्भेष्टमेन्ट