नेपाली कफी «

Tag: नेपाली कफी

नेपाली कफीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसर

विगत केही वर्षदेखि नेपालका व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुँदै आएको कफीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा उत्कृष्टता साबित गरेको

नेपाली कफीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसर

विगत केही वर्षदेखि नेपालका व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुँदै आएको कफीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा उत्कृष्टता साबित गरेको

नेपाली कफीलाई ९० स्कोर

नेपालको प्राङ्गारिक कफीले गुणस्तर, प्रविधि र स्वादको आधारमा गरिएको परिक्षणमा ९० अंक (स्कोर) प्राप्त गरेको