Logo

Tag: नेपालको आर्थिक विकास

नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका

आर्थिक विकास एक बहुउद्देश्यीय, बहुक्षेत्रीय, बहुआयामिक अवधारणा हो । यसले अर्थतन्त्रको समृद्घिको अवस्था सिर्जना गर्छ