निजीमा बढे «

Tag: निजीमा बढे

सरकारीमा घटे निजीमा बढे

राज्यको ठूलो लगानी शिक्षामा गरिएको भए पनि प्रतिफल शून्यझैं भएकाले सरकारी विद्यालयप्रतिको मोह घट्दै गएको