‘नयाँ मोडेल’ «

Tag: ‘नयाँ मोडेल’

न्यू बुटवल–गोरखपुरमा विश्वकै ‘नयाँ मोडेल’ प्रस्ताव

भारतले न्यू बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा विश्वकै ‘नयाँ मोडेल’ प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय अधिकारीहरूसँग

पाँच वर्षभित्र ११ नयाँ मोडेलका जिप आउँदै

जिपले आफ्नो ‘गो एनीह्वेर’ थिमलाई आक्रामक बनाउँदै आउँदो चार वर्षमा आफ्नो लाइनअपमा थप ११ वटा