नयाँ औद्योगिक ऐन «

Tag: नयाँ औद्योगिक ऐन

नयाँ औद्योगिक ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षहरू

सन् १९९० यता विश्वव्यापी रूपमा नै औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भइसकेको छ । प्रविधिजन्य विषयले

नयाँ औद्योगिक ऐन ल्याइँदै

सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ