Logo

Tag: तेस्रो दूरसञ्चार कम्पनी ल्याउने पक्षमा प्राधिकरण

तेस्रो दूरसञ्चार कम्पनी ल्याउने पक्षमा प्राधिकरण

काठमाडौं– दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नयाँ सेवाप्रदायक कम्पनी ल्याउन सकारात्मक देखिएको छ ।