Logo

Tag: डिजिटल इन्सेन्टिभ योजना

कुमारी बैंकको आकर्षक डिजिटल इन्सेन्टिभ योजना

कुमारी बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहनदिने उद्देश्यले आकर्षक इन्सेन्टिभ योजना सुरु