टेलिकम विकास «

Tag: टेलिकम विकास

टेलिकमको विकासमा समयसापेक्ष नीतिको खाचो

नेपाल टेलिकम भन्नासाथ दूरसञ्चार क्षेत्रको देशकै अग्रणी सेवाप्रदायक संस्था भनेर बुझिन्छ । आर्थिक उदारीकरण र