ज्ञानको प्रवाह «

Tag: ज्ञानको प्रवाह

पुस्तकमा कर : ज्ञानको प्रवाह रोक्ने एकतर्फी निर्णय

पुस्तक आयातमा सरकारले पुस्तकको बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत शुल्क लगाउने निर्णय गरेकाले पुस्तकको मूल्य बढ्न