जरिवाना छुट «

Tag: जरिवाना छुट

कम्पनी नवीकरणमा जरिवाना छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने

बजेटमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कम्पनी नवीकरणमा जरिवाना छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको

हाइड्रोलोजीको जरिवाना छुटमा ढिलाइ

मन्त्रालय र आयोगको अस्पष्टता, प्राधिकरणको अटेरीगएको साता निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय