जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक «

Tag: जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक

जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक शिक्षा क्षेत्रमा

जननिर्वाचित प्रतिनिधिले पनि पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थाको आलोचना भइरहेकै बेला यहाँका एक जनप्रतिनिधिले आफूले पाएको पारिश्रमिक