छुमचौर «

Tag: छुमचौर

अनुसन्धान गरेको मार्सीको उन्नत बिउ छुमचौरमा रोपियो

जुम्ला-कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्लाले १२ वर्षदेखि अनुसन्धान गरेको रोगमुक्त कालीमार्सी धान रोपिएको छ । विश्वको

छुमचौरमा दशकपछि कालीमार्सी

विश्वको अग्लो धान फल्ने स्थानका रुपमा पहिचान जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाको छुमचौर ज्युलोमा एक दशकपछि कालीमार्सी