चुनौतीका तयारी «

Tag: चुनौतीका तयारी

स्तरोन्नतिपछिको चुनौतीका तयारी

अब ढिलो नगरी सरकारले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने तथा उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति विशेष योजना बनाएर त्यसको