चिरायु «

Tag: चिरायु

चिरायु अस्पतालमा अनलाइनबाट अपोइन्टमेन्ट लिन सकिने

चिरायु राष्ट्रिय अस्पतालमा अनलाइनबाट अपोइन्टमेन्ट लिन सकिने सेवाको सुरूवात भएको छ । चिरायु राष्ट्रिय अस्पताल

हिमालयन बैंक, चिरायु अस्पताल सम्झौता

हिमालयन बैंक लिमिटेड र चिरायु अस्पताल बसुन्धारा, काठमाडौंबीच उक्त अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरूमा छुट