गैरनाफामूलक «

Tag: गैरनाफामूलक

निजी विद्यालय अब गैरनाफामूलक हुनुपर्ने

सरकारले निजी विद्यालयहरू निश्चित समयपछि गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा रूपान्तरण हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ