गार्मेन्ट «

Tag: गार्मेन्ट

सिमरा सेजमा गार्मेन्टलाई अन्तिम अवसर

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग स्थापना गर्न गार्मेन्ट उद्योगलाई अन्तिम अवसर दिइने भएको

सिमरा सेजमा गार्मेन्टलाई अन्तिम अवसर

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणले उद्योग स्थापना गर्न गार्मेन्ट उद्योगलाई अन्तिम अवसर दिने भएको