गाभ्दा–गाभिँदा «

Tag: गाभ्दा–गाभिँदा

गाभ्दा–गाभिँदा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवाला

राज्य र नियामकीय व्यवस्था तथा व्यावसायिक अवसर र चुनौतीका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने

गाभ्दा–गाभिँदा कारोबार रोक्काको आधार र औचित्य

कम्पनीको सबलता र सरोकारवालाको हितको नाममा मर्ज वा बिग मर्जको लहर र कहर चलिरहेकै छन्