खुला दिसामुक्त देश «

Tag: खुला दिसामुक्त देश

खुला दिसामुक्त देशको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस्

नेपाल एक विविधताले युक्त देश हो । यहाँका मानिसहरूको पनि भिन्दाभिन्दै किसिमको विशेषता रहेको छ