Logo

Tag: खाद्यान्न आयात न्यूनीकरणका उपाय

खाद्यान्न आयात न्यूनीकरणका उपाय

यस धर्तीमा विभिन्न प्राकृतिक सम्पदा छन्, जसमध्ये भूमिलाई विशेष महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, यो सीमित