खाँदबारी «

Tag: खाँदबारी

समृद्धिको खाका कोर्दै खाँदबारी

प्रदेश : १जिल्ला : संखुवासभानगरपालिका : खाँदबारीवडा संख्या : ११नगर प्रमुख : मुरारीप्रसाद खतिवडाउप प्रमुख

खाँदबारी नगरपालिकाद्वारा ८१ प्रतिशत खर्च

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा खाँदबारी नगरपालिकाले वार्षिक बजेटको ८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।खाँदबारी नगरपालिकाले