कोटेश्वर–कलङ्की सडक हस्तान्तरणको टुङ्गो लागेन «

Tag: कोटेश्वर–कलङ्की सडक हस्तान्तरणको टुङ्गो लागेन

कोटेश्वर–कलङ्की सडक हस्तान्तरणको टुङ्गो लागेन

कोटेश्वर–कलङ्की सडक निर्माण सम्पन्न भएपनि सरकारलाई कहिले हस्तान्तरण गर्ने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन ।