केन्द्रीय मन्त्री «

Tag: केन्द्रीय मन्त्री

भारतका केन्द्रीय मन्त्रीद्वारा प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिने

भारतको केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना कामको १ सयदिने प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।

विभूषण ग्रहण गर्न राष्ट्रिय पोशाक अनिवार्य

सरकारले विभूषण ग्रहण गर्दा राष्ट्रिय पोशाक अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको छ । पहिलो