कृषि पकेट क्षेत्र «

Tag: कृषि पकेट क्षेत्र

पातारासीका सबै वडामा कृषि पकेट क्षेत्र

रैथाने बाली जोगाउनजुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका सबै वडा पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । वडाको उत्पादन

आयस्तर बढाउन कृषि पकेट क्षेत्र

दाङको राप्ती गाउँपालिकाले किसानको आयस्तर बढाउन कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । गाउँपालिकाले