Logo

Tag: कृषि जग्गामा महिलाको पहुँच ३४.४ प्रतिशत

कृषि जग्गामा महिलाको पहुँच ३४.४ प्रतिशत

काठमाडौं- कृषि जग्गाको स्वामित्व वा हक सुरक्षित गर्ने महिलाको हिस्सा ३४.४ प्रतिशत रहेको पाइएको छ