कालिगण्डकी प्रसारण करिडोर «

Tag: कालिगण्डकी प्रसारण करिडोर

रुख काट्न नपाउँदा कालिगण्डकी प्रसारण करिडोर प्रभावित

रुख काट्ने आदेश नपाउँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी प्रसारण करिडोरको काम प्रभावित भएको छ ।